ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/11/1953

דיון בחוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ב-1953; שמיעת הסבריו של שר הפנים לדין-וחשבון של ועדת החקירה לעיריית ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים