ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/11/1953

בחירת ועדת משנה לחוק חומרי-נפץ; בחירת ועדת משנה לחוק לעידוד הסרט הישראלי; המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952; סיכום הדיון על עליית קרובים מצפון אפריקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים