ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/11/1953

המשך הדיון על עליית קרובים מצפון אפריקה; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים