ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/11/1953

דו"ח ועדת החקירה לענייני עירית ירושלים; חוק בחירות לגופים ציבוריים; סקירה על עניינים התלויים ועומדים בפני הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים