ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/08/1953

דו"ח הוועדה בקשר למצב הבדואים בנגב; חוק לתיקון תקנות-שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התשי"ג-1953; סיכום בקשר להעלאת קרובים מצפון אפריקה; תשובת שר-הפנים לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים