ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/08/1953

דיון בשאילתה של חבר-הכנסת מ. חזני בנוגע להורדה בדרגה של קצין-המשטרה אברהם -לוי; סיכום הדיון בבעיית העיתון 999; תשובת שר הפנים על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים