ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/06/1953

הצעת חבר-הכנסת כלפון על בעיית פריצות במדינה; מצב הבדואים בנגב-ביקור משלחת הוועדה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים