ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1953

דו"ח ועדת החקירה של עירית ירושלים; הצעה לחוק תגמולים לראשי עיריות; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ג-1953; מכתב חבר הכנסת א. חביבי מיום 28.05.53

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים