ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/06/1953

המשך סקירת סגן שר הדתות ביחס לדתות הבלתי-יהודיות ותשובתו לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים