ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/06/1953

המשך דיון בהופעת העיתון 999, לאור הצורך בקימוצים ובחסכון בפרסומי הממשלה; סקירת שר הדתות על משרד הדתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים