ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/05/1953

הודעת שר הפנים; המכתב של מחמוד ראשיד מאבו-גוש; חוק לתיקון תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ- לארץ); צורת הדיון בתקציבי משרדים בסמכותה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים