ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/03/1953

חוק לתיקון תקנות לשעת חירום (יציאה לחו"ל); מצב הבדואים בנגב; רישום האוכלוסייה הערבית במשרד הרישום בחיפה; שאלת חלוקת הסגנים ברחובות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים