ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/03/1953

סיכום הדיון בשאלת מכשר האזנה; קמוצים בפרסומים ממשלתיים והעיתון "999"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים