ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/03/1953

דיון הערות אגודת הנכים מלחמת העולם לחוק הרשויות המקומיות (פיטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג 1953; הצעה דחופה מטעם משר הפנים לדון בדבר חלוקת כספי התוספת של מס הכנסה למודות השלטון המקומי עבור שנת הכספים 1952/53; הצעות לסדר היום; קבלת משלחת של יו"ר המועצה האזורית והמועצה המקומית של עפולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים