ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/02/1953

אינפורמציה בדבר חקירת המשטרה על הימצאות מכשיר האזנה במשרדי הקיבוץ הארצי; בעיית איתור עולים בתחומי רשויות מקומיות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים