ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/12/1952

ברכת הוועדה לשר הפנים מר רוקח להכנסו לתפקידו כשר הפנים; המשך דיון בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים