ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/12/1952

דיון בחוק לתיקון פקודת העיריות; מכתב ועד מעברת פתח-תקוה; מסיבת ועדת הפנים לשר היוצא; תזכיר הקאדי וחברי הווקף מעכו, שנתקבלו מעירית עכו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים