ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/12/1952

חוק לתיקון פקודת העיריות-קבלת משלחת הוועדה החקלאיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים