ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/12/1952

המשך הדיון בחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952; חוק לתיקון פקודת העיתונות, התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים