ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/08/1952

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים