ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/08/1952

דו"ח ועדת המשנה לענייני רמלה; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952; מינוי ועדת משנה לענייני המיעוטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים