ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/08/1952

המשך דיון בבעיית מיעוטים; חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), התשי"ב- 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים