ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/07/1952

המשך דיון בבעיית המיעוטים בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים