ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/06/1952

דיון בהצעת לסדר היום של ח"כ ההרי בעניין ביטול היתרי יציאה; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב- 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים