ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/06/1952

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב- 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים