ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/05/1952

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2 ), התשי"ב - 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים