ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/05/1952

דיון בהחלטת הממשלה בדבר מינוי סגני ראש העיר; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים