ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/05/1952

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב -1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים