ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/05/1952

חוק לתיקון פקודת העיריות; מכתב תלונה מאת התאגדות העיתונים חיפה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים