ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/03/1952

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב - 1952; חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון), התשי"ב - 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים