ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/03/1952

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת העיריה; הפגנת תנועת החירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים