ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/02/1952

הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים