ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/02/1952

מסקנות ועדת המשנה בעניין מגדל אשקלון; סקירת ראשי שלוש העיריות הגדולות של היחסים שבין השלטון המוניציפלי לבין השלטון המרכזי; ענין משמר הירדן; תיקון בחוק בחירת הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים