ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/02/1952

בחירת ועדת משנה; התחלת הדיון על סקירת שר הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים