ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/12/1951

המשך הדיון במסקנות הוועדה לעיני המשטרה; סדר דיוני הוועדה בישיבות הבאות; פגישה עם באי-כוח ארגון המועצות האזוריות, ראש המועצה האזורית של הגליל העליון ומשמר הירדן א'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים