ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/05/1955

תשובות המנהל הכללי של משרד הסעד על שאלות חברי-הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים