ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/12/1954

המשך שמיעת סקירה על המצב הרפואי החמור באזורי הכפר והספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים