ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/11/1954

קביעת נושאים לדיון בישיבות הוועדה בחדשים הקרובים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים