ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/08/1954

המשך הדיון בבעיית הטיפול במשפחה ובילד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים