ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/03/1954

חוק לניהול מוסדות (מורים מיוחדים) (תיקון), התשי"ד - 1954; סיכום הדיון בבעיית בי"ח "הדסה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים