ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/02/1954

סיכום הדיון בבעיית בי"ח "הדסה"; שמיעת דו"ח ועדת המשנה בבעיית 5 העיוורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים