ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/01/1954

סקירה על מיבנה תקציב משרד הבריאות לשנת 1954/55

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים