ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/01/1954

בעיית העובדים הסוציאליים; סקירת המנהל הכללי של משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים