ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/12/1953

בעיית השמירה בכפר נוער בן - שמן; חוק לתיקון פקודת העמדת העבריינים במבחן; שיקום עיוורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים