ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/11/1953

חוק לתיקון פקודת העמדת עבריינים במבחן, התשי"ד-1953; קבלת משלחת של עיוורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים