ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/08/1953

הצעת מסקנות בקשר לעבודת משרד הסעד; כפר הנוער בן-שמן; מסקנות בקשר אשפוז חולי שחפת; נציגי הוועדה למועצה הרפואית; סיום הדיון בחוק האנטומיה והפתולוגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים