ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/08/1953

המשך הדיון בחוק האנטומיה והפתולוגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים