ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/07/1953

בירור הדיון בענייני סעד; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים