ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1953

שמיעת דעתם של נציבי המוסדות המטפלים במלחמה בשחפת בקשר למצב חולי שחפת בארץ, ובירור האפשרויות לצמצום מספר המיטות בבתי-חולים לחולי ריאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים