ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/05/1953

בעיות המשך קיומו של כתר הנער "בן- שמן"; ועדת משנה לנוער עבריין; זמני ישיבת הוועדה; מכתב שר המשטרה; מסקנות ועדת המשנה על המצב הסניטרי בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים